Automobilový průmysl
 

Ohebné OLED v osvětlení vozidel

Zadní světla s OLED

Technologie OLED dosahuje zcela nových možností designu světelných zdrojů a vzbuzuje obrovský zájem mezi zákazníky v automobilovém průmyslu. OLED jsou plošné zdroje světla, které dosahují více homogenity a mohou být krokově a jednotlivě tlumeny.

Rapidní posun v technologii OLED

Další novou fascinující možností této technologie je ohebnost. Kromě konkávních a konvexních tvarů umožňují OLED zářezy v osvětlované oblasti. Součástí projektu R2D2, podporovaného německým federálním ministerstvem školství a výzkumu (BMBF), bylo provádění výzkumu ohebných OLED – kompletně nové dimenze pro designéry. Osram vytvaroval ohebné OLED do trojrozměrných modulů Hella a integroval je do zadních světel ve spolupráci s designem Audi.

Ohebné OLED se skládají ze tří individuálně ovládaných a tlumitelných segmentů, nepotřebují reflektory, světlovody nebo podobnou optiku a lze je vidět ze všech úhlů. Představená zadní světla na prototypu společnosti Osram jsou vytvořena na podkladu z nerez oceli, a jsou tak vhodná pro automobilové podmínky.

Dnes již světlo vyzařované ohebnými OLED splňuje příslušné standardy EHK pro svítivost a vyzařované spektrum barev pro zadní obrysová světla. Díky úspěšnému dokončení projektu a prvním uvedeným masově vyráběným vozům s velmi tenkými a pevnými OLED na bázi skla, se očekává, že ohebné OLED budou připraveny na sériovou výrobu již za pár let.

Osram a projekt R2D2

Jako renomovaný výrobce osvětlení OLED se Osram přímo podílí na projektu a podporuje rychlé a rozsáhlé vyhodnocování výsledků. Uvedená zadní světla s ohebnými OLED byla vytvořena v rámci tohoto výzkumného projektu.

R2D2 pomůže zvýšit povědomí široké veřejnosti o organických diodách emitujících světlo a povede tak k technologickému pokroku, který přinese konkurenční výhody pro německé společnosti.

Výhody ohebných zadních světel s OLED v kostce:

  • 2,5 rozměrný zdroj světla s OLED
  • Několik segmentů je jednotlivě tlumitelných
  • Možnost konvexního a konkávního ohybu
  • Možnost tvarování otevírá nové možnosti
  • Vysoká homogenita bez komplikovaného řešení řízení světla

More information:

Tisková zpráva: Osram představuje ohebné OLED pro osvětlení vozidel Zadní světlomety s OLED pro BMW M4 GTS
Prototyp ohebných OLED

Prototyp s ohebnými OLED

Automobilové nástroje

Objevte vzrušující nástroje OSRAM

Více informací