Tiráž

OSRAM GmbH

Společnost zastupují Ingo Bank, Kathrin Dahnke a Babette Fröhlich
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mnichov
Německo

Předseda dozorčí rady: dr. Thomas Stockmeier
Předseda představenstva: Ingo Bank
Osoba odpovědná podle německé dohody o vysílání mezi spolkovými zeměmi (čl. 55, odst. 2):
Alexander von Engelhardt
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mnichov
Německo

Ústředí společnosti: Mnichov,
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Mnichově pod číslem HRB 201526
DIČ: DE 811148275

Obecná oznámení
Při výrobě těchto webových stránek byla věnována veškerá nezbytná péče zajištění správnosti a úplnosti veškerých zde uvedených prohlášení. Nelze ovšem vyloučit, že došlo k některým chybám.

Podmínky používání Zásady ochrany osobních údajů