Hlavní centrum simulace prostředí

Prostředí ovlivňuje vlastnosti a funkčnost výrobku během jeho životního cyklu. Pro získání základních vlastností a budoucí vylepšení odolnosti je simulován proces stárnutí za využití intenzivnějších podmínek, působících na výrobek.

S akreditací naší laboratoře jsme schopni dodržet globální standardy pro měření a garantovat tyto standardy. Vysoce přesné výsledky testů lze získat nepřetržitým monitorováním procesu.

Ke stažení: Brožura – Competence Center Herbrechtingen

OSRAM Herbrechtingen Automotive Services - testuje výrobky pro osvětlení automobilů ve skutečných podmínkách

Akreditace v souladu s DIN EN ISO/IEC 17025

Od roku 2013 je naše laboratoř akreditována jako zkušební laboratoř pro simulace prostředí

Rozsah služeb laboratoře zahrnuje následující zkušební metody.

Analýza klimatu

V klimatické komoře se simulují vlivy prostředí, jako je například kolísání teploty nebo vlhkosti, a testuje se jejich vliv na funkci výrobků.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza klimatu

Zkoušky koroze, testování plynem

Kontrolujeme průmyslové materiály komponent a nebo jejich sestavy na odolnost vůči korozní atmosféře. Kromě zkoušek solným postřikem nabízíme kondenzační zkoušky škodlivým plynem a různé testování suchými plyny.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza koroze

Analýza vibrací

Výrobek je vystaven různé mechanické zátěži během svého životního cyklu. To zahrnuje jak přepravu, tak normální provoz. Pro zajištění odolnosti výrobku vůči zatížení, je podrobován simulovaným zkouškám působení vibrací.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza vibrací

Nárazový test pro vysoká G

Zařazením mechanických testů rázů testujeme podmínky, které mohou nastat v průběhu přepravy nebo později při používání výrobku.

Laboratoř simulace prostředí: Nárazový test pro vysoká G

Vysokorychlostní záznam

Náš systém MotionPro X disponuje širokou paletou dynamického záznamu, který umožňuje prozkoumat a analyzovat vysokorychlostní procesy.

Laboratoř simulace prostředí: Vysokorychlostní záznam

Přenosné zaznamenávání měřených dat

Pro vývoj spolehlivých výrobků je důležité znát profily zatížení, které se objevují při používání výrobku. Pomocí měření zatížení na místě reálného použití jsou změřeny relevantní okolní podmínky a pracovní zatížení, které poslouží k další analýze.

Laboratoř simulace prostředí: Přenosné zaznamenávání měřených dat

Zkouška tahem a tlakem

Nabízíme tahové a tlakové zkoušky při zkoušení materiálů a zajišťování kvality, např. testy na prefabrikovaných napájecích vedeních, zástrčkách, součástech a mnoha dalších. Naše mechanické zkoušky, jako je tah, tlak a ohyb, stejně jako stanovení síly pro vložení, tažení a držení, mohou být aplikovány různými způsoby na materiály a součásti.

Laboratoř simulace prostředí: Tahová a tlaková zkouška

Zkouška nárazem kamene

V automobilovém průmyslu se na ochranu karoserie používají vícevrstvé lakovací systémy. Různý materiál, štěrk a další látky způsobují nárazy na tyto povrchy, přičemž jednotlivé nebo všechny vrstvy se mohou od podkladu odštěpit. Zkouška nárazem do kamene je standardizovaná zkušební metoda pro zkoumání trvanlivosti povlaků a je požadována v celé řadě norem výrobců vozidel.

Mimo tyto standardy nabízíme také zkoušky mnoha dalších povrchů materiálů, např. vyšetřování životnosti světlometů nebo systémů varování na vzdálenost v případě kamenných úlomků - kontaktujte nás!

Laboratoř simulace prostředí: Zkouška nárazem kamene

Simulace oslunění

Za pomoci našeho systému simulace oslunění, můžeme vytvořit přirozené spektrum denního světla. Tímto způsobem lze kombinovat vlivy světelného záření s teplotou a vlhkostí. Takto jsme schopni simulovat stárnutí komponent výrobku.

Laboratoř simulace prostředí: Simulace oslunění

Třída ochrany IP

Třída ochrany IP popisuje ochranu krytu proti vniknutí cizího tělesa, kontaktu s nebezpečnými částmi výrobku a vniknutí vody. Různé vlivy se dělí do jednotlivých tříd ochrany IP.

Laboratoř simulace prostředí: Třída ochrany IP

Test odplynění

Použití materiálů na bázi organických sloučenin, jako jsou plasty a lepidla, slibuje velký potenciál pro výrobky budoucnosti. Tyto materiály však také představují rizika v důsledku problému s odplyňováním. Náš test odplynění ukazuje účinky způsobené dlouhodobým používáním dříve.

Laboratoř simulace prostředí: Třída ochrany IP

Elektrické zkoušky řídicích jednotek

Elektronika a software se staly nepostradatelnými součástmi automobilů. Ověření výsledků vývoje proto zahrnuje nejen mechanické systémy, ale také elektronické řídicí jednotky a jejich software. Složitost vysoce propojených systémů klade vysoké požadavky na testovací proces a testovací nástroje. Systematické a komplexní testy jsou nutné ve všech fázích vývoje.

Laboratoř simulace prostředí: Elektrické testování řídicích jednotek

Fotometrie

Nabízíme fotometrická měření různých druhů. Náš sortiment standardních měření sahá od stanovení světelného toku světelných zdrojů a svítidel až po fotometrické testování světlometů vozidel podle předpisů SAE i ECE.

Laboratoř simulace prostředí: fotometrie

Analytika

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti environmentální a produktové analýzy ve spojení s širokým spektrem procesních analytických metod nabízíme našim zákazníkům nejen spolehlivá data, ale také kompletní řešení včetně poradenství z jednoho zdroje.

Using modern microscope equipment in the laboratory, it is possible to determine and document even the smallest modifications to test objects. The photo option helps the customers to draw their own conclusions of the results and serves as an addition to the provided test report.

Laboratoř simulace prostředí: Analytika

Pravidla a podmínky laboratoře simulace prostředí Herbrechtingen

Kontakt

Laboratoř simulace prostředí
An der Bahnbrücke, 89542 Herbrechtingen