Automobilový průmysl
 

Hlavní centrum simulace prostředí

Prostředí ovlivňuje vlastnosti a funkčnost výrobku během jeho životního cyklu. Pro získání základních vlastností a budoucí vylepšení odolnosti je simulován proces stárnutí za využití intenzivnějších podmínek, působících na výrobek.

S akreditací naší laboratoře jsme schopni dodržet globální standardy pro měření a garantovat tyto standardy. Vysoce přesné výsledky testů lze získat nepřetržitým monitorováním procesu.

Ke stažení: Brožura – Competence Center Herbrechtingen

Akreditace odpovídá normě DIN EN ISO/IEC 17025

Od roku 2013 je naše laboratoř akreditována pro simulace prostředí.

Ke stažení: Certifikát D-PL-17666-03-00 (Německá verze) (PDF) Ke stažení: Příloha D-PL-17666-03-00 (Německá verze) (PDF)

Rozsah služeb laboratoře zahrnuje následující zkušební metody.

Analýza klimatu

V klimatické komoře se simulují vlivy prostředí, jako je například kolísání teploty nebo vlhkosti, a testuje se jejich vliv na funkci výrobků.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza klimatu

Zkoušky koroze, testování plynem

Kontrolujeme průmyslové materiály komponent a nebo jejich sestavy na odolnost vůči korozní atmosféře. Kromě zkoušek solným postřikem nabízíme kondenzační zkoušky škodlivým plynem a různé testování suchými plyny.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza koroze

Analýza vibrací

Výrobek je vystaven různé mechanické zátěži během svého životního cyklu. To zahrnuje jak přepravu, tak normální provoz. Pro zajištění odolnosti výrobku vůči zatížení, je podrobován simulovaným zkouškám působení vibrací.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza vibrací

Nárazový test pro vysoká G

Zařazením mechanických testů rázů testujeme podmínky, které mohou nastat v průběhu přepravy nebo později při používání výrobku.

Laboratoř simulace prostředí: Nárazový test pro vysoká G

Vysokorychlostní záznam

Náš systém MotionPro X disponuje širokou paletou dynamického záznamu, který umožňuje prozkoumat a analyzovat vysokorychlostní procesy.

Laboratoř simulace prostředí: Vysokorychlostní záznam

Přenosné zaznamenávání měřených dat

Pro vývoj spolehlivých výrobků je důležité znát profily zatížení, které se objevují při používání výrobku. Pomocí měření zatížení na místě reálného použití jsou změřeny relevantní okolní podmínky a pracovní zatížení, které poslouží k další analýze.

Laboratoř simulace prostředí: Přenosné zaznamenávání měřených dat

Mikroskopické testy

Za použití moderní mikroskopické techniky v laboratoři je možné určit a zdokumentovat i ty nejmenší změny ve výrobku.

Laboratoř simulace prostředí: Mikroskopické testy

Simulace oslunění

Za pomoci našeho systému simulace oslunění, můžeme vytvořit přirozené spektrum denního světla. Tímto způsobem lze kombinovat vlivy světelného záření s teplotou a vlhkostí. Takto jsme schopni simulovat stárnutí komponent výrobku.

Laboratoř simulace prostředí: Simulace oslunění

Třída ochrany IP

Třída ochrany IP popisuje ochranu krytu proti vniknutí cizího tělesa, kontaktu s nebezpečnými částmi výrobku a vniknutí vody. Různé vlivy se dělí do jednotlivých tříd ochrany IP.

Laboratoř simulace prostředí: Třída ochrany IP

Pravidla a podmínky laboratoře simulace prostředí Herbrechtingen

Kontakt

Laboratoř simulace prostředí
An der Bahnbrücke, 89542 Herbrechtingen