Zásady ochrany osobních údajů

Od prosince 2023

Společnosti skupiny ams OSRAM (dále společně jen ams OSRAM) se zavázaly k ochraně osobních údajů. Následující zásady ochrany osobních údajů vám poskytují přehled o údajích, které jsou od vás shromažďovány, a o tom, jak a pro jaké účely jsou zpracovávány. Úplné informace naleznete v podrobné verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

1. Správce: Společnost OSRAM, s. r. o:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 4
80807 Mnichov
Německo
Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
Email: contact@osram.com

Kontakt pro ochranu osobních údajů: privacy@ams-osram.com.

2. Které údaje o vás shromažďujeme?

 • Shromažďujeme název domény nebo IP adresu vašeho počítače, požadavek klienta na soubor (název souboru a URL), kód odpovědi http a internetovou stránku, ze které náš web navštěvujete.
 • Pokud si zřizujete uživatelský účet a při registrujete se, shromažďujeme údaje o přístupu (většinou uživatelské jméno / e-mailovou adresu a heslo).
 • Používáme soubory cookie, malé textové soubory, které se například dočasně ukládají do vašeho počítačového systému pro nákupní košík nebo pro přihlášení do OSRAM a které ukládá váš prohlížeč. Při návštěvě těchto webových stránek budete mít možnost informovaně se rozhodnout o souborech cookie uložených ve vašich zařízeních nebo o všech podobných technologiích ve vyhrazeném banneru pro soubory cookie (s výjimkou nezbytně nutných souborů cookie). Můžete také změnit nastavení ve svém prohlížeči tak, aby se tyto soubory cookie neukládaly nebo aby byly na konci vaší internetové relace vymazány. Další informace k tomuto tématu naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. Podrobně popisuje, jaké soubory cookie používáme a jaký typ údajů je prostřednictvím souborů cookie shromažďován. Obsahuje také odkaz na banner se soubory cookie, kde můžete své volby týkající se souborů cookie kdykoli změnit.
 • Některé webové stránky obsahují tlačítka sociálních sítí. Tato tlačítka nepředstavují doporučené odkazy nebo tlačítka pro přechod k dalším odkazům. Odkaz pouze upozorňuje na příslušnou sociální síť, aniž by předával údaje o uživateli.

3. Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?
Při návštěvě našich webových stránek automaticky shromažďujeme určité údaje, které jsou nezbytné pro správné fungování stránek. V ostatních případech shromažďujeme údaje, které nám poskytnete jako vstupní údaje nebo na základě vaší volby o používání souborů cookie na našich webových stránkách.

4. K čemu vaše údaje používáme?

 • Pro technickou správu a poskytování těchto webových stránek.
 • K analýze výkonu webových stránek a jejich podstránek.
 • K analýze trendů a poskytování produktů, které mohou být pro uživatele zajímavé.
 • V rozsahu povoleném zákonem: K identifikaci zneužití, nápravě problémů a v případě potřeby k nahlášení porušení oprávněným orgánům.

5. Předávání vašich údajů
Pokud k tomu máme od vás souhlas nebo jsme k tomu jinak oprávněni zákonem, předáváme případně vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům koncernovým podnikům ams OSRAM nebo poskytovatelům služeb společnosti ams OSRAM (např. poskytovatelům hostingových a marketingových služeb, obchodním partnerům).

Pokud příjemci sídlí v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů, společnost ams OSRAM přijala opatření k zajištění vhodných a přiměřených záruk ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje předávány

 • koncernovým podnikům předávají v takových zemích, je zajištěno, že tyto podniky schválily závazné podnikové směrnice k ochraně osobních údajů (Binding Corporate Rules, „BCR“) a že se podle nich řídí. Informace o Závazných pravidlech ams OSRAM najdete v pdf souboru nahoře na této stránce.
 • příjemcům mimo skupinu v takových zemích, jsou údaje předávány pouze tehdy, pokud uvedené společnosti (i) uzavřely se společností ams OSRAM standardní smluvní doložky EU nebo (ii) - v případě příjemců se sídlem v USA - byly certifikovány podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů.

6. Jaká máte práva?
Úplný popis práv subjektu údajů je k dispozici v příslušném pododdíle níže na této stránce.

Se svým dotazem se můžete obrátit na oddělení ochrany osobních údajů společnosti poštou nebo prostřednictvím formuláře žádosti o informace.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se čas od času mění. Datum jeho poslední aktualizace najdete na jeho začátku.

Podrobná verze našich zásad ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost ams OSRAM používá vaše osobní údaje, jaká opatření jsou přijata na ochranu vašich údajů a jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Úvod

Ochrana osobních údajů je pro společnost ams OSRAM důležitá záležitost. ams OSRAM proto zpracovává vaše osobní údaje v souladu s předpisy evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími použitelnými právními předpisy k ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.

Správcem údajů je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států jakož i dalších ustanovení k ochraně osobních údajů společnost OSRAM GmbH.

Zastoupeni Rainerem Barthelem a Babette Fröhlichovou

Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München (Mnichov)
Německo

Společnost ams OSRAM shromažďuje a používá osobní údaje uživatelů zásadně pouze tak, jak je to potřebné pro poskytování funkčních webových stránek.

Pokud požadujeme pro zpracování osobních údajů souhlas dotčené osoby (subjektu údajů), slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy mezi vámi a společností ams OSRAM slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To platí i pro zpracování, které je potřebné k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů potřebné ke splnění právní povinnosti, která se vztahuje na společnost ams OSRAM, slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby (subjektu údajů) nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. d) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti ams OSRAM nebo třetí strany a vaše zájmy, základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů, převažují nad zájmy společnosti ams OSRAM nebo třetí strany, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Osobní údaje dotčené osoby (subjektu údajů) budou vymazány nebo zablokovány, jakmile zanikne účel jejich uchovávání. Osobní údaje se mohou kromě toho uchovávat, pokud to stanoví evropští nebo vnitrostátní zákonodárci v unijněprávních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které musí společnost ams OSRAM plnit. Zablokování nebo výmaz údajů se provede také tehdy, jestliže uplyne lhůta pro jejich uchovávání, stanovená uvedenými normami, ledaže by bylo nezbytné tyto údaje dále uchovávat za účelem uzavření nějaké smlouvy nebo plnění smlouvy.

1. Rozsah shromažďování údajů
Při každém vyvolání našich webových stránek jsou automaticky shromažďovány údaje a informace z počítačového systému, který je vyvolává.

Tím se shromažďují tyto údaje:

 • informace o typu prohlížeče a použité verzi,
 • operační systém uživatele,
 • uživatelův poskytovatel internetových služeb,
 • IP adresa uživatele,
 • datum a čas přístupu,
 • webové stránky, ze kterých přešel systém uživatele na naši internetovou stránku,
 • webové stránky, které byly ze systému uživatele vyvolány přes naši webovou stránku.

Tyto údaje se také ukládají do souborů protokolu našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro přechodné uchovávání údajů (a souborů protokolu) je článek 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

3. Účel zpracování údajů
Přechodné uchovávání IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo možné odeslat webovou stránku do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele uložena po dobu relace.

Uložení v souborech protokolu je nezbytné pro zajištění funkčnosti webové stránky. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webové stránky a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. K vyhodnocení údajů k marketingovým účelům v této souvislosti nedochází.

Tento účel zahrnuje také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle článku. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

4. Doba uchovávání údajů
Údaje budou vymazány, jakmile nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě shromažďování údajů k poskytování webových stránek budou údaje vymazány při ukončení dané relace.

V případě uchovávání údajů v souborech protokolu budou údaje vymazány nejpozději po sedmi dnech. Další uchovávání údajů je možné. V tomto případě se IP adresy uživatele vymažou nebo anonymizují, aby nebylo nadále možné k této adrese přiřadit klienta otevírajícího danou stránku.

5. Možnost odmítnutí
Shromažďování údajů k poskytování webové stránky a uchovávání údajů v souborech protokolu je pro provoz internetové stránky naléhavě potřebné. Uživatel proto nemá možnost odmítnutí.

1. Rozsah shromažďování údajů
V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání zpravodajů se žádné údaje nepředávají třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zasílání Zpravodaje.

 • a) Zpravodaj se zasílá na základě přihlášení uživatele na webové stránce:

Na našich internetových stránkách je možné přihlásit se k bezplatnému odběru Zpravodaje. Při přihlášení k odběru Zpravodaje jsou nám předávány údaje z formuláře pro předávání údajů.

Tím se shromažďují tyto údaje:

 • E-mailová adresa (e-mail)
 • Příjmení a jméno
 • Datum narození
 • IP adresa počítače, který stránku vyvolává
 • Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů je v rámci přihlašovacího postupu požadován váš souhlas a odkazuje se na toto vysvětlení k ochraně osobních údajů.

 • b) Zpravodaj se zasílá na základě prodeje zboží nebo služeb:

Jestliže objednáte zboží nebo služby na naší internetové stránce a předáte nám při tom svou e-mailovou adresu (e-mail), můžeme tuto adresu následně použít pro zasílání Zpravodaje. V takovém případě se prostřednictvím Zpravodaje zasílá výhradně přímá reklama na vlastní podobné zboží nebo služby.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů po přihlášení k odběru Zpravodaje uživatelem je při předání souhlasu uživatele článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Právním základem pro zasílání newsletteru uživatelům, které do našich systémů zadali naši prodejci, je oprávněný zájem společnosti ams OSRAM, který není převážen základními právy a svobodami dotčených osob. V tomto případě jsou splněny všechny zákonné požadavky (např. § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži (UWG).

3. Účel zpracování údajů
E-mailová adresa uživatele se shromažďuje proto, aby bylo možné uživateli zasílat Zpravodaj.

Shromažďování jiných osobních údajů v rámci přihlašovacího postupu slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

4. Doba uchovávání údajů
Údaje budou vymazány, jakmile nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování. E-mailová adresa (e-mail) uživatele se uchovává, dokud je aktivní přihlášení k odebírání Zpravodaje.

5. Možnost odmítnutí
Uživatel může kdykoli odmítnout další zasílání Zpravodaje. K tomuto účelu je v každém Zpravodaji uveden příslušný odkaz.

1. Rozsah shromažďování údajů
Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost zaregistrovat se pomocí zadaní osobních údajů. Při zadávání do formuláře jsou nám údaje odeslány a námi uloženy. Tyto údaje nepředáváme žádným třetím stranám.

Tím se shromažďují tyto údaje:

 • E-mailová adresa (e-mail)
 • Příjmení, jméno
 • Datum narození
 • IP adresa počítače, který stránku vyvolává
 • Datum a čas registrace

V rámci postupu registrace se požaduje souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právní základ zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je při předání souhlasu uživatele článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jestliže registrace slouží k plnění smlouvy nebo přijímání opatření před uzavřením smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování údajů článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

3. Účel zpracování údajů

 • a) pro poskytování určitých obsahů a plnění na naší webové stránce,
 • b) k plnění smlouvy s uživatelem nebo přijímání opatření před uzavřením smlouvy.

4. Doba uchovávání údajů
Údaje budou vymazány, jakmile nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování.

To platí pro údaje předané při registraci, jestliže se registrace uskutečňuje nebo mění na naší internetové stránce.

Pokud slouží registrace k uzavření smlouvy nebo přijímání opatření před uzavřením smlouvy, dochází k vymazání údajů v okamžiku, kdy údaje již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Potřeba uchovávat osobní údaje smluvního partnera může vznikat i po uzavření smlouvy, aby bylo možné plnit smluvní nebo zákonem stanovené závazky.

5. Možnost odmítnutí
Jako uživatel máte vždy možnost registraci zrušit. Vámi zadané a uložené údaje můžete kdykoli nechat změnit nebo vymazat.

Jestliže registrace slouží k plnění smlouvy nebo přijímání opatření před uzavřením smlouvy, je předčasné vymazání údajů možné pouze tehdy, jestliže výmazání nebrání smluvní nebo zákonem stanovené závazky.

1. Rozsah shromažďování údajů
Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít k navázání elektronického kontaktu. Jestliže uživatel této možnosti využije, jsou nám předány a námi uloženy údaje uvedené v kontaktním formuláři. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace. Údaje se nepředávají žádným třetím stranám.

Tím se shromažďují tyto údaje:

 • E-mailová adresa (e-mail)
 • Příjmení, jméno
 • Datum narození
 • IP adresa počítače, který stránku vyvolává
 • Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů je vyžadován váš souhlas a uvádí se odkaz na toto vysvětlení k ochraně osobních údajů.

Navázání kontaktu je možné také prostřednictvím vámi předané e-mailové adresy. V tom případě se ukládají vaše osobní údaje předané spolu s e-mailem (zprávou elektronické pošty).

2. Právní základ zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je při předání souhlasu uživatele článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Právním základem pro zpracování údajů, které byly předány v souvislosti se zasláním zprávy elektronické pošty je článek 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jestliže se kontakt prostřednictvím e-mailu týká uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování údajů článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

3. Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře nám slouží pouze k navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu prostřednictvím elektronické pošty se uplatňuje také potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní zpracovávané osobní údaje slouží k zabránení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

4. Doba uchovávání údajů
Údaje budou vymazány, jakmile nebudou potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování. Zpravidla je tomu tak v případě, kdy je konverzace ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, když lze z okolností vyčíst, že je dotčená situace s konečnou platností vysvětlena.

5. Možnost odmítnutí
Jako uživatel máte možnost kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím elektronické pošty – můžete tak kdykoli odmítnout uchovávání vašich osobních údajů. V takovém případě už konverzace nemůže pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy během kontaktu, jsou v tomto případě vymazány.

V některých případech používáme specializované poskytovatele služeb k zpracování vašich dat. Pečlivě si vybíráme a pravidelně kontrolujeme naše poskytovatele služeb. Zpracovávají osobní údaje pouze v našem zastoupení a striktně v souladu s našimi pokyny na základě dohod o zpracování zpracovávaných údajů.

V některých případech jsou vaše údaje zpracovávány také v zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde obecně může být úroveň ochrany údajů nižší než v Evropě. V takových případech zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany vašich údajů, například prostřednictvím dohod s našimi smluvními partnery, nebo vás žádáme o výslovný souhlas.

Přenosy údajů mezi společnostmi skupiny ams OSRAM jsou zabezpečeny opatřeními zavedenými v rámci závazných podnikových pravidel ams OSRAM.

Jestliže se zpracovávají vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a máte ve vztahu ke správci údajů tato práva:

1. Právo na informace (přístup k údajům)
Od společnosti ams OSRAM můžete požadovat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se týkají vaší osoby.

Pokud se takové zpracovávání uskutečňuje, můžete požadovat od správce přístup k informacím o těchto záležitostech:

 • účely, ke kterým se osobní údaje zpracovávají;
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 • příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje týkající se vaší osoby zpřístupněny nebo kterým jsou dosud zpřístupněny;
 • plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo pokud k tomuto není možné uvést konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uchovávání údajů;
 • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva na odmítnutí vydání souhlasu s tímto zpracováváním;
 • existence práva na podání stížnosti u dozorového úřadu;
 • všechny informace o původu údajů, které jsou k dispozici, jestliže osobní údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů;
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a dosahu a zamýšlených účincích takového zpracování údajů pro subjekt údajů;
 • zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a jaké vhodné záruky podle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) byly použity.

Při zpracování údajů za účelem vědeckého, historického nebo statistického výzkumu může být právo na přístup k údajům omezeno, jestliže by pravděpodobně znemožňovalo nebo vážně ztěžovalo splnění výzkumného nebo statistického účelu a je-li omezení práv subjektu údajů pro splnění výzkumného nebo statistického účelu nezbytné.

2. Právo na opravu
Ve vztahu ke společnosti ams OSRAM máte právo na opravu a/nebo doplnění údajů, jestliže zpracovávané osobní údaje, které se týkají vaší osoby, jsou nesprávné nebo neúplné. Společnost ams OSRAM provede opravu neprodleně.

3. Právo na omezení zpracování
Za níže uvedených předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby:

 • jestliže popíráte správnost osobních údajů, které se vás týkají, omezuje se zpracování údajů po dobu, která správci údajů umožňuje zkontrolovat správnost osobních údajů;
 • zpracování údajů je nezákonné a Vy odmítnete vymazání osobních údajů a místo něho požadujete omezení použití osobních údajů;
 • správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, vy je však potřebujete k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků, nebo
 • jestliže jste předložili námitku proti zpracovávání údajů podle článku 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a není ještě stanoveno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi důvody.

Jestliže bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají omezeno, mohou se tyto údaje – bez ohledu na jejich uchovávání – zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Jestliže bylo omezení zpracování uplatněno na základě výše uvedených předpokladů, budete společností ams OSRAM informováni, než bude omezení zrušeno.

4. Právo na vymazání
Od společnosti ams OSRAM můžete požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, pokud se uplatňuje některý z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, nejsou již nezbytné pro účely, k nimž byly shromážděny nebo jsou různým způsobem zpracovávány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a chybí jiný právní důvod pro jejich zpracovávání.
 • Předložíte námitku proti zpracovávání údajů podle článku 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a neexistují žádné prvořadé oprávněné důvody pro zpracování, nebo předložíte námitku proti zpracovávání údajů podle článku 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovávány nezákonně.
 • Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je potřebné pro splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členského státu, kterému podléhá správce údajů.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny s ohledem na nabízené služby informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (souhlas dětí).

5. Právo být zapomenut
Jestliže společnost ams OSRAM zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je-li povinna na základě předpokladů uvedených v bodu 4 tyto údaje vymazat, přijme společnost ams OSRAM s ohledem na použitelné technologie a náklady na provedení přiměřená opatření, aby informovala správce odpovědného za další zpracování údajů, že požadujete vymazání všech odkazů na vaše osobní údaje.

6. Výjimky z práva na vymazání
Právo na vymazání se neuplatňuje, je-li zpracování údajů potřebné

 • k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a na informace;
 • ke splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) a článkem 9 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s článku 89 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7. Právo na oznámení
Jestliže jste uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování údajů ve vztahu ke společnosti ams OSRAM, budeme informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje o vás předány, o této opravě či vymazání údajů nebo o omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se ukáže, že je to nemožné nebo spojené s nepřiměřeným úsilím. Na přání vás budeme informovat o těchto příjemcích.

8. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje o vás, které jste poskytli společnosti ams OSRAM, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete je předat jinému správci, pokud

 • je zpracování založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a
 • zpracovávání se uskutečňuje automatizovaným postupem

Dále máte právo, aby byly vaše osobní údaje společností ams OSRAM předány přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Tímto nesmějí být dotčeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů nebude uplatněno na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

9. Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti vašich zpracovávání osobních údajůuskutečňovanému na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); toto platí i pro profilování založené na těchto právních předpisech.

Společnost ams OSRAM vaše osobní údaje již nadále nezpracovává, pokud ke zpracování nejsou naléhavé oprávněné důvody převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracovávání neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Jestliže se vaše osobní údajezpracovávají za účelem přímého marketingu (reklamy), máte právo kdykoli podat námitku proti zpracovávání vašich osobních údajůza účelem takového marketingu (reklamy); to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem (reklamou).

Podáte-li námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu (reklamy), nebudou vaše osobní údaje, nadále k těmto účelům zpracovávány.

Při zpracování vašich osobních údajůuskutečňovaného za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo ke statistickým účelům podle článku 89 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo podat námitku proti takovému zpracovávání.

Vaše právo na podání námitky může být omezeno, jestliže by splnění námitky pravděpodobně znemožnilo nebo významně ohrozilo dosažení výzkumného nebo statistického účelu a je-li omezení nezbytné pro splnění výzkumného nebo statistického účelu.

10. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu v oblasti ochrany osobních údajů
Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu v oblasti ochrany osobních údajů. Odvoláním (zrušením) souhlasu není dotčena zákonnost zpracování uskutečněného až do doby odvolání (zrušení) souhlasu.

11. Automatizované rozhodování v jednotlivém případě, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto ustanovení neplatí, jestliže rozhodnutí

 • (1) je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;
 • (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví přiměřená opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů; nebo
 • (3) bylo přijato s vaším výslovným souhlasem.

V případech uvedených v bodech (1) a (3) přijme společnost ams OSRAM přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, k nimž patří alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

Jestliže se tato rozhodnutí opírají o použití zvláštních kategorií osobních údajů podle článku 9 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), platí výše uvedené výjimky, pouze tehdy, platí-li článek 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a byla-li přijata přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

12. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Nejsou-li dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováváním vašich osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědný orgán za ams OSRAM:
Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů
Poštovní schránka 1349
91504 Ansbach
Německo

Dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudní ochrany podle článku 78 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Další informace a vysvětlení k právům, o nichž se zde pojednává, najdete na webové stránce „Práva občanů“ Evropské komise.