Třída ochrany IP

Třída ochrany IP popisuje ochranu krytu proti vniknutí cizího tělesa, proti kontaktu s nebezpečnými částmi výrobku a proti vniknutí vody. Různé vlivy se dělí do jednotlivých tříd ochrany IP.

Maximální trvanlivost, odolnost a vhodná oblast použití výrobků je pak pro uživatele srovnatelná. Navíc se voda a prach počítá mezi cizí objekty.

Díky silnému konvekčnímu ventilátoru lze dosáhnout vysoké hodnoty prašnosti, což zajistí přesné výsledky testů.

Zkoušky třídy ochrany proti vniknutí vody

IP X1Kapající voda (Kolmo dopadající kapky)
IP X2 Kapající voda pod úhlem menším než 15°
IP X3Rozprašovaná voda do úhlu 60°
IP X4Rozprašovaná voda ze všech směrů
IP X5Tryskající voda
IP X6Voda tryskající s vysokou energií
IP X7Dočasné ponoření
IP X8Trvalé ponoření
IP X9kVysokotlaké a parní čističe

Zkoušky třídy ochrany proti vniknutí cizího tělesa

IP 1XTestovací objekt > ø 50 mm
IP 2XTestovací objekt > ø 12,5 mm
IP 3XTestovací objekt > ø 2,5 mm
IP 4XTestovací objekt > ø 1 mm
IP 5XChráněno proti prachu
IP 6XChráněno proti prachu

Pravidla a podmínky laboratoře simulace prostředí Herbrechtingen

Kontakt

Laboratoř simulace prostředí
An der Bahnbrücke, 89542 Herbrechtingen