Analýza vibrací

Výrobek je vystaven různé mechanické zátěži během svého životního cyklu. To zahrnuje jak přepravu, tak normální provoz. Pro zajištění odolnosti výrobku vůči zatížení, je podrobován simulovaným zkouškám působení vibrací. Elektrodynamické třepačky slouží k vyvolání vibrací v komponentě pro analýzu vibrací a modální analýzu. Tyto třepačky se taktéž používají pro zkoušky životnosti, kde se používají vysoké frekvence.

Nabízíme následující zkušební procedury:

 • Vibrační zkouška (sinusová, šumová)
 • Vibrační test za působení teploty (Shake&Bake)
 • Rezonanční analýza

Testovací režimy:

Testovací režimy se dělí na:

 • Sinusové vibrace = deterministické algoritmické vibrace
 • Náhodné nebo šumové vibrace = stochastické vibrace
 • Rázy = jednotlivé rázy nebo nárazy

Rozdíly:

Při sinusových signálech se energie pro každou frekvenci generuje jednotlivě a je pak časově a sekvenčně aplikována na frekvenčním pásmu. S šumovými signály se generuje energie pro všechny frekvence současně a přenáší se.

To znamená, že při sinusových signálech jsou rezonance struktury vybuzeny pouze jednou, zatímco pomocí šumu jsou všechny rezonance průběžně buzeny. To vysvětluje, že při sinusovém buzení jsou rezonátory (systém závaží a pružiny) pro testovaný objekt zatíženy ve větší míře stejnou energií (nepřirozeně).

Buzení rázy se týká vybuzení testovaného objektu nárazy nebo údery. Touto cestou jsou mnohé frekvence vybuzeny současně jediným rázem.

Test Manager SWR1200 speciální funkce a možnosti

 • Sinusový průchod: 1 Hz až 10 kHz, lineární průchod, logaritmický průchod, ruční a automatický
 • Šum: 0,1 Hz – 5 kHz, šest volitelných frekvenčních rozsahů, 1024 úrovní
 • Rezonanční zatěžování: Řízení fáze, zatěžovací sekvence
 • Ráz: Sinusové půlvlny, trapézový průběh, pila, uživatelem definovaný
 • Vzdálené monitorování: Software pro použití v PC
 • Sinusový průběh na šum: až 8 sinusových vibrací je superponováno na šum
 • Amplitudová časová sekvence: Reprodukce časových signálů akcelerace zaznamenaných v praxi
 • Externí ovládání pomocí softwarového rozhraní Active X pro řízení vibrační analýzy pomocí dalších programů

RMS SWR 3710
Test Manager SWR1200

Max. síla
Ráz15 kNas = 1 660 m/s2
Sinus7,5 kNas = 833 m/s2
Šum

3,5 kNas = 173 m/s2
Max. hmotnost250 kg
Max. špička18 mm
Hmotnost10 kg

RMS SWR 6005
Test Manager SWR900

Max. síla
Ráz10 kNas = 1000 m/s2
Sinus11,7 kNas = 1170 m/s2
Šum

8,10 kNas = 1170 m/s2
Max. hmotnost250 kg
Max. špička18 mm
Hmotnost9 kg

S 50501
BAA 100-E

Max. síla
Ráz10 kNas = 65 m/s2
Sinus11,7 kNas = 513 m/s2
Šum

8,10 kNas = 33 m/s2
Max. hmotnost25 kg
Max. špička25,4 mm
Hmotnost1,6 kg

Stanice měření rezonancí

Frekvenční rozsah25 kHz
Přesnost měření+/- 10 Hz

Pravidla a podmínky laboratoře simulace prostředí Herbrechtingen

Kontakt

Laboratoř simulace prostředí
An der Bahnbrücke, 89542 Herbrechtingen