Záruční proces pro NIGHT BREAKER® LED

Stejně jako všechny výrobky společnosti OSRAM jsou i naše "LED žárovky" NIGHT BREAKER® LED pečlivě kontrolovanými výrobky vysoké kvality. Proto OSRAM nabízí záruku výrobce.

OSRAM nabízí 4 roky záruky pro všechny "LED žárovky" NIGHT BREAKER® LED.

Další rok záruky navíc získáte, jestliže NIGHT BREAKER® LED zakoupíte a necháte instalovat v odborných autoservisech s následným seřízením světlometů.

Jak funguje záruka:

Společnost OSRAM Česká republika s.r.o. poskytuje na výrobní vady LED žárovek NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED, které byly zakoupeny v České republice prodlouženou záruku v délce 2 let. V případě, že náhrada halogenové žárovky H1/H4/H7/W5W za NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W byla provedena odborným servisem se sídlem v České republice, který současně provedl kontrolu a řádné seřízení světlometů vozu, poskytuje OSRAM Česká republika s.r.o. na výrobní vady LED žárovek NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED dodatečnou prodlouženou záruku v délce 1 roku. Prodloužená záruka a dodatečná prodloužená záruka společně dále jako „Rozšířená záruka“.

Příklad: 5letá záruka = 2 roky (zákonná záruka) + 2 roky (prodloužená záruka) + 1 rok (dodatečná prodloužená záruka).

Podmínkami uplatnění práv z Rozšířené záruky jsou:

 • oznámení závady zákaznickému servisu prostřednictvím e-mailu osram@osram.cz
 • předložení dokladu o nákupu v českém jazyce prokazující nákup LED žárovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED vystavený prodávajícím se sídlem nebo místem podnikání v České republice, z něhož bude patrné datum uskutečnění koupě,
 • koupě ze strany konečného spotřebitele za účelem běžného užívání.

Rozšířená záruka se nevztahuje na LED žárovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED:

 • zakoupené mimo území České republiky,
 • určené k užívání v rámci podnikatelské činnosti,
 • u kterých vada vznikla v důsledku:
  • mechanického poškození,
  • nesprávného zapojení nebo jiného neodborného zásahu,
  • nevhodných provozních podmínek (vlhkost, prašnost, přepětí apod.)
  • nesprávné nebo neodborné instalace/montáže (zejm. v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k montáži nebo v seznamu kompatibility),
  • nevhodné manipulace,
  • nesprávného použití, zejm. v rozporu s návodem, pokyny uvedenými na obalu nebo s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku,
  • běžného opotřebení *.

Výměna žárovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED v rámci Rozšířené záruky nezakládá běh nové záruční doby. Záruční doba na vyměněnou žárovku končí se záruční dobou na původní. Při reklamaci v rámci Rozšířené záruky nevznikají jiná práva z vadného plnění dle občanského zákoníku než ta, která jsou výslovně uvedena v tomto dokumentu (zejména nevzniká právo na slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Z Rozšířené záruky nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s dopravou vadného produktu. OSRAM Česká republika s.r.o. neodpovídá za žádné škody nebo ztráty vzniklé při uplatnění nároků z titulu Rozšířené záruky. Původní žárovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED, které byly v rámci Rozšířené záruky vyměněny, přechází do vlastnictví OSRAM Česká republika s.r.o.

Společnost OSRAM Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo posoudit případné a rozhodnout o nárocích z Rozšířené záruky individuálně v každém jednotlivém případě s ohledem ke konkrétním okolnostem a podmínkám užití světelného zdroje.

* Opotřebení LED žárovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED způsobené jejím běžným zužíváním není považováno za vadu. Doba trvání Rozšířené záruky je omezena dobou, během které dojde ke zužívání žárovky. Výrobcem udaná doba zužívání žárovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2 (Tc) činí 2500 hodin užívání, u W5W-LED (Tc) činí 3000 hodin. Nároky ze záruky nelze uplatnit u žárovek NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED, u kterých doba zužívání překročila 2500 hodin (resp. 3000 hodin u W5W-LED), tzn. v případě, kdy je doba zužívání žárovky kratší než záruční doba a žárovka je zužívána před ukončením záruční doby, nemůže již být uplatněn nároky ze záruky.

Ke stažení: Reklamační proces, formulář pro uplatnění záruky Uplatnění záruky: instrukce krok za krokem OSRAM servis: Seznam adres pro záruku na NIGHT BREAKER LED