Vidět a být viděn

Vidět a být viděn

OSRAM jako iniciátor akce Vidět a být viděn

01.10.2019 | Events

V týdnu od 7. 10. – 11. 10. 2019 proběhl šestý ročník mezinárodní preventivně bezpečnostní akce „Vidět a být viděn“, která je zaměřena na bezplatnou kontrolu a seřízení světlometů motorových vozidel. Akce byla souběžně doprovázena preventivně osvětovou kampaní BESIP-u ve spojení s Mezinárodním sdružením optiků a optometristů „Vidíš skvěle?“, která se zaměřuje na bezplatnou kontrolu zraku řidičů.

Ve výše uvedených dnech si mohli všichni motoristé nechat zcela zdarma zkontrolovat a případně seřídit světlomety svých vozů ve vybraných servisech po celé České a Slovenské republice. Aktuální informace o zapojených servisech v rámci České republiky naleznou všichni zájemci na webových stránkách Vidět a být viděn. Aktuální informace o termínech a místech, kde probíhá bezplatné testování ostrosti zraku řidičů, naleznou zájemci na webových stránkách www.ibesip.cz (kampaň „Vidíš skvěle?“).

Cílem akce „Vidět a být viděn“ je upozornit řidiče na rizika spojená s provozem vozidla, které nemá správně seřízené nebo funkční světlomety, a na nutnost pravidelné kontroly autožárovek a funkčnosti celého osvětlení motorových vozidel. Správné seřízení světlometů nebo změření intenzity osvětlení autožárovky, která v průběhu její životnosti klesá, přitom řidiči nemohou zvládnout v domácích podmínkách bez nutného vybavení. S čímž ostatně souhlasí i 71 % řidičů. Přitom však více než polovina z nich (56 %) před jízdou vůbec stav světlometů na svém voze nekontroluje a téměř 3/4 (73 %) během posledního roku na svém autě nenechaly odborně zkontrolovat a seřídit světlomety. Reálná situace je taková, že v průměru téměř každé 25. vozidlo v běžném provozu na českých silnicích není správně osvětleno a v průměru skoro 2 % řidičů nesvítí vůbec anebo jezdí s jedním zcela nefunkčním světlometem. Pro 90 % řidičů, kteří projevili zájem o bezplatnou kontrolu a seřízení světlometů, je v týdnu „Vidět a být viděn“ k dispozici možnost kontroly a seřízení světlometů ve vybraných servisech po celé České republice, které disponují regloskopem (profesionální přístroj na správné seřízení světlometů automobilu). Aktuální seznam servisů, které jsou zapojeny do akce a budou seřizovat světlomety zdarma, naleznete na www.videt-a-byt-viden.cz.

Akce „Vidět a být viděn“ je souběžně doprovázena preventivně osvětovou kampaní BESIP-u „Vidíš skvěle?“, která probíhá rovněž po celé České republice a je zaměřena na bezplatnou kontrolu zraku řidičů (posouzení, zda řidič má, či nemá zrak v pořádku, nebo zda nemá odpovídající korekci očí). Ze statistik totiž vyplývá, že 42 % řidičů nemá zcela v pořádku zrak nebo správnou korekci, přitom 53 % řidičů si subjektivně myslí, že má zrak v pořádku. Realita je taková, že 14 % účastníků silničního provozu (s ostrostí pod 60 %) by vůbec nemělo usednout za volant a 28 % by nemělo vyjíždět do provozu bez oční korekce, tj. bez použití brýlí a očních čoček. Současně téměř polovina účastníků silničního provozu přiznala, že byla na kontrole zraku před 3 nebo více lety. Cílem projektu „Vidíš skvěle?“ je upozornit na fakt, že sluch a zrak je nejdokonalejším bezpečnostním prvkem, který však zpravidla nekontrolujeme vůbec anebo málo. Smysly se nezhoršují náhle, ale postupně s časem, proto si změny neuvědomujeme. I proto je z hlediska zachování bezpečnosti silničního provozu důležitá prevence a pravidelná kontrola nejenom světlometů motorových vozidel, ale i kontrola zraku řidiče u odborného specialisty nebo lékaře. Aktuální seznam termínů a míst, kde zdarma probíhají kontroly zraku řidičů, naleznete na www.ibesip.cz.