Udržitelnost ve společnosti OSRAM

Udržitelnost u společnosti OSRAM

Jako dodavatel řešení pro produkty a systémy provádíme svá strategická rozhodnutí na základě celostního a integrovaného přístupu s uvážením všech tří pilířů udržitelnosti – hospodárnosti, prostředí, společnosti – které vymezují rámec pro veškeré naše uvažování a činnosti.

Naše poslání
Poskytujeme všem hlavním zainteresovaným stranám ucelené a transparentní údaje o stavu společnosti OSRAM z pohledu udržitelnosti a jsme uznávaným a spolehlivým partnerem podporujícím udržitelnost jak v rámci oboru osvětlování, tak mimo něj.

Přehled

 • Stručný přehled
 • Historie
 • Řízení udržitelnosti

Strategické zaměření

 • Úvod - Udržitelnost a OSRAM
 • Dialog s akcionáři

Hospodárnost

 • Corporate Governance
 • Dodržování zásad
 • Řízení inovací
 • Řízení dodavatelů
 • Řízení rizik
 • Řízení zákaznických vztahů
 • Management kvality


Prostředí

 • Environmentální management
 • Strategie ochrany klimatu
 • Management vodních zdrojů
 • Provozní ekologická účinnost
 • Environmentální výkaznictví
 • Řízení životního cyklu produktů
 • Recyklace


Společnost

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Společenské výkaznictví
 • Získávání talentů
 • Pracovní vztahy
 • Rozmanitost
 • Učení a rozvoj
 • Korporátní občanství
 • Osvětlení mimo síť

Manipulace s rozbitým světelným zdrojem

Jak mám správně postupovat, když dojde k rozbití světelného zdroje obsahujícího rtuť.

Kontakt

Přejete si spojit se
s námi? Kontaktujte nás prosím:
LED Floater Headline