Evropská směrnice o ekodesignu

Co je ekodesign?

Ekodesign lze považovat za produktový design příznivý pro životní prostředí, jehož cílem je snížení ekologických dopadů v rámci celé doby životnosti produktu.

BE ECO – THINK GLOBAL: ekodesign značky OSRAM

Považujeme za velmi důležité, abychom vyvíjeli ekologicky promyšlené produkty a přispívali tak k udržitelné ochraně přírodních zdrojů. Na základě této filozofie vytváříme kvalitní výrobky, které jsou charakteristické dlouhou životností a vysokou energetickou účinností.

OSRAM zajišťuje snižování ekologických dopadů a životní cyklus výrobků založený na udržitelnosti, a to od vývoje nového výrobku až po recyklaci.

Cíle mezinárodní ochrany životního prostředí a klimatu

V souvislosti s vyhlášením cílů v oblasti ochrany klimatu podle Kjótského protokolu z roku 1997 definovala Evropská unie soubor opatření zaměřených na hospodárné a udržitelné využívání zdrojů.  Dále naleznete důležité informace o směrnici EU 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (směrnice o ekodesignu). 

Informace povinně uváděné na obalu – označování výrobků spojených se spotřebou energie

Účelem nařízení EU 874/2012 je podporovat energeticky nejúčinnější výrobky požadováním uvádění relevantních informací na obalu. Kromě jiného stanovuje, že balení světelného zdroje na prodejně musí uvádět spotřebu energie světelného zdroje.

Prováděcí předpisy k ErP a osvětlení pro zvláštní účely

Světelné zdroje pro zvláštní účely určené jednoznačně pro taková použití jako například v semaforech, pro osvětlení terárií a pro přístroje používané v domácnosti a v průvodní informaci o výrobku jako takové zřetelně označené uvedeným předpisům o ekodesignu nepodléhají.

LED Floater Headline