Tabulka cookies

Jaké cookies používáme?

Jak se nazývají cookies?

Jak dlouho jsou cookies aktivní?

Co přesně dělají cookies?

Kde cookies používáme?

Relace cookies"PHPSESSID"
"JSESSIONID"
Relace prohlížeče
Konec relace (60 min.)
"Cookies relace" používáme, abychom zlepšili naše služby návštěvníkům a usnadnili prohlížení našich stránek. Vymazání nebo blokování těchto cookies nemá negativní dopady na používání našich stránek a jejich funkcí.Cookies relace jsou používány na všech webových stránkách společnosti OSRAM.
"FORMASSEMBLY"
"CAKEPHP"
6 hodin
6 hodin
FormAssembly je software, který využíváme k tomu, abychom našim návštěvníkům mohli poskytovat formuláře online. Cookies popisují relaci návštěvníka v cookie. Deaktivace nebo vymazání těchto cookies nemá vliv na funkčnost online formulářů. Data vztahující se ke konkrétním osobám jsou anonymizována podle spolkového zákona na ochranu dat.
"ASP.NET_SessionId"
".ASPXAUTH"
"__RequestValidation:" + doc.DocumentID"
"ResetEmail"
"WarnOnHold"
"WarnExpired"
"ReportEmailed"
"CookieCheck"
Browser Session
Browser Session
Browser Session

Browser Session
Browser Session
Browser Session
Browser Session
Browser Session
Articulate is a software we use to provide our users with elearnings. The user's session is being stored as a session within a cookie. Personal data will be anonymized according to the Federal Data Protection Act of Germany.
"JSESSIONID"Session end (closing browser window)Is set with Login to Magnolia (Tomcat) and contains the SessionID for the user identification on Magnolia site.

Deletion or blocking of these Cookies will interfere with the website and its usability. (No usage of Forum and Partner area)
LIGHTIFY Community Platform
Web tracking cookies"CTCNTNM_[hash]"90 dnůNástroj pro webtracking a s ním spojené cookies používáme, abychom získali přehled o tom, jaké interakce probíhají mezi našimi uživateli a nabízenými službami a webovou stránkou. Aby bylo možné tato data získávat a vytvořit z nich statistiku použití, je ukládáno cookie. Takto získávané informace se nevztahují ke konkrétní osobě a neumožňují činit jakékoliv závěry o jednotlivé osobě. Přečtěte si více o našich předpisech o ochraně osobních údajů.Cookies pro webtracking jsou používány na všech webových stránkách společnosti OSRAM.
Cookies od třetích stran
(3rd Partie Cookie)
"ana_svc"
"ups"
"ssh"
"sshs"
"loc"
"di"
"ssc"
"dt"
"__atuvc"
"uid"
"uvc"
90 dnů
6 měsíců
10 dnů
6 měsíců
6 měsíců
méně než jeden rok
1 rok
1 rok
méně než jeden rok
2 roky
2 roky
Toto cookie je používáno jen na webových stránkách Investor Relations společnosti OSRAM k tomu, aby byla zobrazena funkce externího poskytovatele Social Sharing "AddThis" formou inline Frame, zkráceně "iFrame". iFrame je HTML prvek, který umožňuje zobrazovat webové obsahy jako samostatné dokumenty v definované oblasti naší webové stránky. Jestliže je cookie deaktivováno, není již funkce Social Sharing dostupná. Společnost OSRAM nemá žádný vliv na druh, počet a dobu účinnosti cookies, které externí poskytovatel používá v rámci iFrames.Vztahy společnosti OSRAM s investory
"Enabled"
"WarnExpired"
"WarnOnHold"
"VPDefaultSort"
"VPDefaultSortDesc"
"DefaultSort"
"DefaultSortDesc"
"UserKey + CustomerAccountId"
"LocalTime"
No Expiration
No Expiration
No Expiration
1 year
1 year
1 year
1 year
No Expiration

1 day
Third-party supplier cookies are used on the Articulate elearning websites. If these cookies are being blocked the corresponding elearnings cannot be used. OSRAM does not have any influence on what kind of cookies, how many and how long cookies are being stored by third-party suppliers.Articulate elearning
"id”
"_drt_"
"FLC"
"exchange_uid"
Up to 540 days
Up to 540 days
Up to 540 days
Up to 540 days
Cookies allow us to display ads which are more interesting to users and more valuable to us.
Using them we can adapt ads to users, improve campaign effectiveness reports and skip ads which user has already seen.
On landing page, which will be supported by our campaign.
"quisma_t_user"
"quisma_t_uk"
"quisma_t_user"
"session_session"
1 year
1 year
1 year
per session
Information is stored in the cookies that helps make the advertising displayed more relevant, and to ensure that as far as possible the respective user is only shown advertising which is of interest to them. So the user is confronted with relevant advertising only which reduces the advertiser’s losses.OSRAM LED Website
"_t"Session end (closing browser window)Is set with Login to Discourse and contains the SessionID for the user identification on Discourse site.

Deletion or blocking of these Cookies will interfere with the website and its usability. (No usage of Forum)
LIGHTIFY Community Platform
"_forum_session"Session end (closing browser window)Is set with the first call of Discourse (Even without Login). LIGHTIFY Community Platform
Funkční soubory cookie"cookie_info"2 rokySoubor cookie ovládá zobrazení upozornění k využívání souborů cookie na webových stránkách společnosti OSRAM. Do souboru cookie bude uložen souhlas uživatele ohledně směrnice o souborech cookie.Soubor cookie se používá na všech webových stránkách společnosti OSRAM.
"cookie_langselect"2 rokySoubor cookie ovládá zobrazení upozornění ohledně doporučení výběru jazyka příslušné země na základě nastaveného jazyka prohlížeče.Led.osram.com
"agreeCookieUsage"365 daysCookie will be set if user agrees to OSRAM Cookie PolicyLIGHTIFY Community Platform