HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems

Bezpečnostní pokyny
Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Produkty

Sort by:
Název výrobku
Proudové zatížení
Chlazení
Formulář údajů výrobku
HBO 5000 W/CH
stejnosměrný proud (DC) Nucený
HBO 8000 W/CHL
stejnosměrný proud (DC) Nucený
HBO 12000 W/CHL
stejnosměrný proud (DC) Nucený

Ke stažení

Technický list výrobku