HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50…200 W

Vlastnosti produktu
  • Víceřadové spektrum
Výhody produktu
  • Vysoká hustota záření
  • Vysoký výkon záření v UV spektru a viditelném rozsahu
Druh použití
  • Fluorescenční mikroskopie
  • UV curing
  • Různá použití světlovodů

Bezpečnostní pokyny
Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Produkty

Sort by:
Název výrobku
Proudové zatížení
Provozní poloha hořáku
Formulář údajů výrobku
HBO 50 W/AC 39 V
Střídavý proud (AC) s45
HBO 50 W/AC 34 V
Střídavý proud (AC) s45
HBO 50 W/3
stejnosměrný proud (DC) s45
HBO 100 W/2
stejnosměrný proud (DC) s90
HBO 103 W/2
stejnosměrný proud (DC) s90
HBO 200 W/4
Střídavý proud (AC) s20
HBO 202 W/4
Střídavý proud (AC) s15
HBO 200 W/2 57 V
Střídavý proud (AC)/stejnosměrný proud (DC) s90
HBO 200 W/DC 57 V
stejnosměrný proud (DC) s90
HBO 200 W/DC TM
stejnosměrný proud (DC) s90

Ke stažení