Všeobecné obchodní podmínky společnosti OSRAM

Zde naleznete všeobecné obchodní podmínky společnosti OSRAM pro dodávky a platby produktů, pre-materiálu, polotovarů a podmínky pro nákup a objednávky.

Dodací a platební podmínky

Pro produkty

Pro dodávky výrobků (včetně světelných zdrojů, svítidel, elektronických předřadníků a náhradních dílů) společnosti OSRAM platí následující podmínky, pokud mezi stranami neexistuje platná dohoda"

Podmínky pro nákup a objednávky

Pro objednání u společnosti OSRAM platí následující podmínky nákupu a objednávek, pokud mezi stranami neexistuje platná dohoda.