* Ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami

** S online registrací výrobku. Podívejte se do sekce Záruka pro přesné podmínky a registraci.

*** Podívejte se do sekce Záruka pro přesné podmínky a registraci.