OSRAM PERCEPT LiDAR PLATFORM

OSRAM PERCEPT LiDAR PLATFORM

Pevný základ.
Střední až dlouhý dosah.​
Masový automobilový trh.​

OSRAM PERCEPT platforma​

Společnost OSRAM vyvíjí první flexibilní platformu LiDAR s pevným základem navrženou se zaměřením na industrializaci a odbornost automobilového průmyslu. V jasné roli dodavatele na úrovni Tier 2 nabízíme pro OEM, dodavatele úrovně Tier 1 a systémovým integrátorům platformu středního a dlouhého dosahu, kterou lze přizpůsobit pro jejich konkrétní aplikaci.

Percept Module

V čem tkví jedinečnost OSRAM PERCEPT?

Příznivé ceny. Odbornost v automobilovém průmyslu. Profesionální industrializace.

 • Flexibilní platforma: přizpůsobení pro Vaši aplikaci
 • Pokročilý multi-hit pro detekci blízkých objektů: funkce vícenásobné detekce pro objekty blízko sebe
 • Flexibilní pole detekce (FoV): přizpůsobení zornho pole rychlosti jízdy​
 • Zpětná vazba odrazivosti: přímé měření amplitudy
 • Nejvyšší přesnost vnímání: plně deterministický skenovaný vzor
 • Optimální pro fúzi senzorů: obrazový rastr a snímková frekvence kompatibilní s kamerou
 • Vysoký rozsah přesnosti: digitální zpracování signálu

Spojte se s námi a prozkoumejte, jak může PERCEPT podporovat vaši aplikaci!

Kontaktujte nás

Příklady aplikací​

Platforma PERCEPT založená na 905nm EEL umožňuje příznivé tržní ceny vysokou integrací díky našemu přístupu k platformě. Platforma PERCEPT je vhodná pro aplikace s dlouhým a středním dosahem změnou optiky a softwaru. Základnu systému ponecháváme beze změny.

LiDAR Long Range

PERCEPT LiDAR s dlouhým dosahem

 • Dosah > 200m​
 • Úzké zorné pole - Field-of-View (FoV​)
 • Aplikovatelné například pro autopilota na dálnici
 • Typická je integrace do modulu čelního skla nebo nárazníku
LiDAR Short Range

PERCEPT LiDAR pro střední dosah

 • Dosah až 100 m​
 • Široké zorné pole Field-of-View (FoV​)
 • Aplikovatelné například pro asistenta při jízdě v městském provozu
LiDAR Tunnel Perspective

Okamžité nastavení rozsahu a zobrazení

Nový přístup k řízení kuželu světla umožní použití jednoho OSRAM LiDAR pro různé aplikace, které obvykle vyžadují více LiDAR. Tím se sníží celkové systémové náklady na funkce ADAS našich zákazníků. Například nastavení širokého kuželu světla 120 ° FoV umožní správné osvětlení vozovky při jízdě ve městě. Naopak při jízdě na dálnici lze FoV automaticky upravit tak, aby byla monitorována užší oblast ale s delším dosahem až 250 metrů.

Dálniční provoz

Městský provoz

Variabilní zoom

LiDAR Tunnel Perspective

Co je to LiDAR?

LiDAR je technologie, která snímá přesné vzdálenosti pomocí neviditelných laserových paprsků. Měřením tisíců vzdáleností v definovaném zorném poli lze vygenerovat 3D seskupení bodů.

Tyto údaje mohou být zpracovávány a používány v systémech autonomního řízení a asistenčních systémů řidiče, jako je dálniční pilot nebo aktivní tempomat pro detekci, klasifikaci a sledování objektů kolem vozidla. Po sloučení dat o detekovaných objektech s daty z jiných senzorů, jako je kamerové vidění nebo mmWave radar, může být generován vysoce přesný digitální obraz prostředí vozidla.

Senzory LiDAR se používají již léta v automobilovém průmyslu, ale použití nikdy nedosáhlo vysokých objemů. Solid state PERCEPT LiDAR platforma nyní snižuje složitost, což umožňuje OEM zákazníkům, aby LiDAR použili v hromadné výrobě osobních automobilů. Kromě toho PERCEPT stále udržuje flexibilitu pro různé aplikace a jízdní situace použitím adaptivního řízení jednotlivých paprsků. Díky stabilnímu postavení společnosti OSRAM v automobilovém průmyslu budeme schopni nabízet PERCEPT za příznivou, vysoce konkurenceschopnou cenu.

LiDAR Time of Flight Method

Time-of-flight LiDAR

"Doba letu" Time-of-Flight (ToF) je metoda měření vzdálenosti mezi čidlem a objektem na základě časového rozdílu mezi emisí signálu a jeho návratem do senzoru po odrazu objektu. Přístup k měření vzdálenosti ToF je hlavní metodou pro lidar - aplikace s nejvyšší technologickou vyspělostí. Existují tři hlavní principy modulace. OSRAM PERCEPT je založen na pulzně emisním přístupu, kde je vyzařován laserový puls, a část z něj se odráží zpět od objektu. Detektor v blízkosti emitoru shromažďuje přijatý světelný signál a čas, který návrat trval. Vzdálenost lze vypočítat na základě těchto informací. Hlavními výhodami jsou jednoduchost nastavení, stabilita, robustnost a dostupnost komponent.

Komponenty PERCEPT umožňují vysokou kvalitu​

Podporováno našimi dodavateli

Laser Emitter

OSRAM OS Laser Emitory

Emitory OSRAM OS 4ch 905nm jsou prvními na světě, které mají kvalifikaci AEC-Q102. Tato špičková technologie na trhu zaručuje výrazný výkon v rozsahu a rozlišení za vysoce konkurenční cenu.

Dozvědět se více
LCA Chip

LeddarTech Platform

OSRAM je klíčovým investorem v platformě LeddarTech Automotive and Mobility LiDAR. Všestranná, škálovatelná platforma LiDAR navržená pro dodavatele Tier-1 a 2 umožňuje společnosti OSRAM využívat vysoce optimalizované jádro LiDAR složené z LCD SoC LeddarCoreTM a softwaru pro zpracování digitálního signálu LeddarSPTM. Tento výkonný LeddarEngineTM byl přijat jako základ pro platformu OSRAM PERCEPT.

Dozvědět se více

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi experty

Právní upozornění
Tyto informace byly shromážděny pečlivě. Nicméně veškeré údaje o výkonnosti uvedené zde podléhají změnám a z tohoto důvodu se mohou lišit. Kromě toho si vyhrazujeme právo provádět změny kdykoli bez předchozího upozornění. Doporučujeme znovu potvrdit s OSRAM, jestli jsou tyto informace stále platné před jejich použitím pro návrh systému a ověřit údaje o výkonu s ohledem na aplikace pro specifické okolní podmínky. OSRAM nenese žádnou odpovědnost za následky z důvodu nedodržení těchto doporučení.