Analýza klimatu

Mnoho technických výrobků je během provozu vystaveno nepříznivému počasí anebo je vystaveno velkým výkyvům teploty a vlhkosti.

V klimatické komoře se simulují vlivy prostředí, jako je například kolísání teploty nebo vlhkosti, a testuje se jejich vliv na funkci výrobků. Výsledky se používají pro optimalizaci odolnosti, spolehlivosti a výkonnosti našich výrobků.

Náš rozsah služeb

  • Implementace zkoušek vlivu teploty spolu s vlhkostí, jako samostatný test, nebo v kombinaci s vibracemi
  • Řízení, provoz a monitorování testovaných objektů, např. pro zkoušky životnosti nebo pro ověření funkce s vlivem klimatu

  • Podpora při vytváření (časově urychlených) testovacích programů
  • Konstrukce a výroba potřebných zařízení pro provoz a sledování testovaných objektů

Naše klimatické komory

Klimatická komora Weiss WK480/15

Klimatická komora Weiss WK500/80

Klimatická komora Weiss WKL100/70

Objemy480 l500 l100 l
Min. teplota-70°C-75°C-70°C
Max. teplota+180°C+180°C+180°C
Ohřev17 [°C/min] 1,4 [°C/min]3,5 [°C/min]
Ochlazování15 [°C/min] 2,5 [°C/min]3,5 [°C/min]

Pravidla a podmínky laboratoře simulace prostředí Herbrechtingen

Kontakt

Laboratoř simulace prostředí
An der Bahnbrücke, 89542 Herbrechtingen