Tiráž

OSRAM GmbH

Společnost zastupují dr. Olaf Berlien, Ingo Bank a dr. Stefan Kampmann
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mnichov
Německo

Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
+49 896 2130
+49 896 213 2020
webmaster@osram.com
www.osram.com
www.osram.de

 

Předseda dozorčí rady: Peter Bauer
Předseda představenstva: dr. Olaf Berlien
Osoba odpovědná podle německé dohody o vysílání mezi spolkovými zeměmi (čl. 55, odst. 2):
Jan-Peter Schwartz
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mnichov
Německo
 
Ústředí společnosti: Mnichov, 
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Mnichově pod číslem HRB 201526
DIČ: DE 811148275
 
Obecná oznámení
Při výrobě těchto webových stránek byla věnována veškerá nezbytná péče zajištění správnosti a úplnosti veškerých zde uvedených prohlášení. Nelze ovšem vyloučit, že došlo k některým chybám.

LED Floater Headline